Den 25 maj 2018 infördes ny lagstiftning inom hela EU benämnd GDPR (General Data Protection Regulation – dataskyddsförordningen). Denna ersatte tidigare personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär i korthet att kraven på hur THSS som förening får hantera dina personuppgifter skärps.

Dina personuppgifter använder vi uteslutande för att hantera medlemskapet i Tottenham Hotspur Supporters Sweden (THSS). Som för att göra olika typer av utskick. För medlemspaketet, vinster i tävlingar, nyhetsbrev, tidningar och annat. Med ett upplagt konto hos THSS (alltså medlem med inlagda uppgifter) men ej betalt medlemskap för säsongen kan du som tidigare direkt själv förnya ditt medlemskap. Samt att ta del av vår öppna information via våra olika kanaler.

I två fall kan THSS behöva föra dina uppgifter vidare. Det första beror på villkoret för alla officiella supporterklubbar till THFC att vi på uppmaning måste kunna informera om namn och kontaktuppgifter för våra medlemmar. Det andra avser hantering och utskick utav medlemspaket. Eftersom vi inte har förutsättningar eller kapacitet i THSS att själva hantera medlemspaket och andra utskick i den omfattning som numera är aktuellt samarbetar vi med ett företag som sköter det åt oss. De får då medlemslistor med enbart de adressuppgifter de behöver för att sköta denna hantering men inget mer. I dessa fall vi samarbetar externt är det alltid enbart för att maximera nyttan av ditt medlemskap.

 

Du kan när som helst logga in på vår hemsida för att själv kontrollera och uppdatera uppgifterna i din profil. Om du inte längre vill vara registrerad hos THSS och vill att vi raderar dina uppgifter helt gör du detta genom att maila till ekonomi@tottenhamhotspur.se med detta. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av dina uppgifter.

 

Kort beskrivning:

 

  • THSS samlar enbart in de uppgifter om dig vi behöver för att hantera ditt medlemskap på bästa sätt
  • THSS sprider inte dina personuppgifter vidare för reklam eller dylikt. Utan endast i väldig begränsad omfattning för att maximera innehållet och värdet av ditt medlemskap
  • Tillgången till medlemsuppgifter är starkt begränsad till en liten dokumenterad grupp ur styrelsen

 

Skulle du ha några ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@tottenhamhotspur.se

Styrelsen i Tottenham Hotspur Supporters Sweden